Projekt „Spoznaj Perlu Malých Karpát“

Obec Smolenice v súčasnosti napriek svojmu obrovskému potenciálu nedokáže ponúknuť svojim návštevníkom toľko a v takej kvalite, ako by chcela. Po prieskume návštevnosti a prieskume na základných školách sme usúdili, že záujem o obec Smolenice a jej historické a prírodné bohatstvo je veľký. V rámci environmentálnej výchovy, regionálneho vzdelávania a vytvárania vzťahu k historickým a prírodným pamiatkam, sme pripravili projekt „Spoznaj Perlu Malých Karpát“. Obec Smolenice je ideálnym miestom pre školské a poznávacie výlety. Hlavnou myšlienkou projektu je vzbudiť záujem žiakov a návštevníkov o historické a prírodné bohatstvo tohto regiónu. Za účasti sprievodcu by návštevníci postupne prechádzali jednotlivými atrakciami Smoleníc a ich okolia s krátkym výkladom:

1. Múzeum Molpír
2. Hradisko na  Molpíri
3. Hrobka Pálfiovcov, Kalvária
4. Smolenický zámok
5. Vlčiareň
6. Jaskyňa Driny
7. Štefan Banič – busta, pamätná tabuľa na jeho rodnom dome, pomník na cintoríne
8. Park v kaštieli

Okrem týchto hlavných atraktivít je v obci Smolenice ešte veľa ďalších zaujímavých pamätihodností. Spomeňme napr. zemiansku kúriu rodiny Kollerovcov (súčasné sídlo Obecného úradu), budova bývalého pivovaru zo 17. storočia, pranier v tvare antického stĺpa - tzv. stĺp hanby, rímskokatolícky farský kostol Narodenia Panny Márie, baroková pieta z 19. storočia – tzv. trojička, rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie v Smolenickej Novej Vsi.

naucny chodnik2