Hradisko Molpír chcú vyklčovať, aby ho bolo opäť vidno

Zdroj: http://www.teraz.sk/regiony/hradisko-molpir-chcu-vyklcovat-aby/12544-clanok.html

Hradisko Molpír datujú do doby halštatskej. Predpokladá sa, že šlo o významné mocensko-správne centrum, zamerané na výrobu bronzu a železa.

Smolenice 19. júna (TASR) – Zbaviť od náletových drevín a krovín významné slovanské hradisko Molpír v chránenom území Malých Karpát si predsavzali dobrovoľníci zo Smoleníc, nad ktorými sa pamiatka nachádza.

V čase jesenného vegetačného pokoja chcú pre návštevníkov očistiť postupne všetky tri jeho nádvoria, ktoré boli osídlené už v 6. storočí pred n. l. Následne plánujú na jeseň tohto roku obnoviť aj informačné tabule a zriadiť prenosný kontajner, ktorý by mal tvar tamojšieho obydlia.

"Súhlas od Pamiatkového úradu v Trnave i Krajského úradu životného prostredia na tieto práce už máme," uviedol pre TASR František Birošík, predseda občianskeho združenia (OZ) Naše Smolenice, ktoré aktivitu vyvíja. Združenie plánovalo s brigádami začať už túto jar, avšak špecifickosť lokality si vyžiadala viac rokovaní, ako predpokladali. "Po opakovaných stretnutiach s pracovníkmi Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty sme dospeli ku kompromisu a na jeseň máme povolenie začať s výrubom. Revitalizáciu hradiska sme rozdelili do troch etáp," informoval Birošík.

OZ sa nebráni záujmu aj nečlenov. "Dúfame, že sa nám podarí vzbudiť záujem  u našich občanov a širokej verejnosti o obnovenie hradiska, ktoré má väčšiu hodnotu, než si myslíme," dodal predseda združenia. OZ Naše Smolenice si pri vzniku predsavzalo skvalitňovať život v obci, do spektra jeho záujmu patrí aj náučný chodník Smolenický kras i park pri bývalom kaštieli v obci.

Hradisko Molpír datujú do doby halštatskej. Predpokladá sa, že šlo o významné mocensko-správne centrum, zamerané na výrobu bronzu a železa. Jeho zánik súvisí zrejme s domácim konfliktom, ktorý sa odohral niekedy medzi rokmi 570 – 560 pred n. l. Prvé výskumy hradiska sa uskutočnili koncom 19. storočia. Ďalší už systematickejší výskum pokračoval pod záštitou Archeologického ústavu SAV v Nitre v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Naposledy bol Molpír skúmaný v roku 2008 za spolupráce archeologického ústavu a Fridrich Wilhelms-Universität v Bonne.

Tento výskum potvrdil okrem staršej doby železnej aj neskoršie osídlenie končiace až v rannom stredoveku. V lokalite sa uskutočnila pamiatková obnova a prezentácia častí opevnenia, brány, kultového objektu a cisterny. O jednotlivých objektoch návštevníkov informuje text na tabuliach tvoriacich súčasť náučného chodníka. Vlastníkom je obec Smolenice, ktorá nálezy z Molpíra prezentuje aj v obecnom múzeu. Pri ňom sa začína aj náučný chodník, ktorý vedie k hradisku. Lokalita hradiska však býva častým terčom vandalov.