Agresívni bojovníci všetko zničili, vyžrali a ťahali ďalej

Zdroj: http://www.trnavskyhlas.sk/c/5168-agresivni-bojovnici-vsetko-znicili-vyzrali-a-tahali-dalej.htm

Malé vidiecke múzeum ako zaujímavý doplnok archeologickej lokality Molpír v Smoleniciach. Nemusí to byť len povinná nuda školských exkurzií, ale aj miesto na zoznámenie sa so životom kedysi. Stačí sa naň len pozrieť trochu menej odbornými očami.

Starostka Pavlína Hornáčková je rada, že ho majú v dedine. Najväčší nápor zažívajú počas letných mesiacov a na konci školského roka, keď v ňom zamestnávajú aj sprievodkyne. Ak príde niekto individuálne, stačí, ak sa zastaví na obecnom úrade a ochotne sa ho ujmú. „Sme k dispozícii aj počas rôznych sympózií, ktoré sa konajú na zámku.“

Exponáty sú zapožičané zo Západoslovenského múzea v Trnave. To na ne aj dohliada. Okrem exponátov z Molpíru je súčasťou múzea aj stará farská knižnica, súkromná zbierka motýľov a izba so starým nábytkom a dobovými krojmi. „Samostatné prežitie malého múzea nie je reálne. Kultúra nie je zisková. Obec na ňu dopláca. Sme však radi, že ho máme,“ dodáva prvá žena obce.

O oživenie kopca nad dedinou, ktorý je aj unikátnou archeologickou lokalitou, sa postará aj novovzniknuté občianske združenie Naše Smolenice. Obnovia náučný chodník a zarastený kamenný múr.

Obranca v bráne Najprv trochu encyklopedických informácií: Na vrchu Molpír nad Smolenicami v Malých Karpatoch sa približne v šiestom storočí pred Kristom počas staršej doby železnej – halštatskej doby, rozprestieralo veľké hradisko. Ekonomika osady bola založená na remeselnej výrobe.

Najdôležitejšou bola pravdepodobne výroba nití a tkanín a obchod s nimi. Kontakt s vyspelým juhovýchodoalpským svetom dokladajú loďkovité spony, ihlice, jantárové a sklené perly i napodobneniny bronzových nádob v keramike. V čase rozkvetu tu žilo 800 ľudí.

Hradisko na styku kalenderberskej a lužickej kultúry bolo zničené v prvej polovici 6. storočia pred Kristom. Zánik hradiska súvisí s množstvom kovových streliek z vnútornej aj vonkajšej strany valov, avšak jedinou obeťou vojenského konfliktu, ktorú doložil archeologický výskum, bol obranca zabitý v tretej bráne.

Útočníci používali tie isté strelky ako obrancovia. Zánik teda nepriniesli útočníci z východu, ale pravdepodobne vzájomné konflikty domácich skupín, súvisiace zrejme so vznikajúcou kultúrou kočovníkov v Karpatskej kotline. Toľko učebnice.

Lenže nález skýtskeho bojového čakana, trojbokých a trojkrídelkovitých hrotov šípov vrátane prenosnej bronzovej formy na ne a nádherným prelamovaním zdobeného chrániča hrotu kopije rozprúdili polemiku o tom, že sídlisko zničili nájazdové kmene. Zaniklo násilne. Vyhorelo a v jeho múroch bolo nájdených množstvo streliek šípov. Podobne v tom čase zanikali aj iné hradiska kalenderbergskej kultúry. Agresívni bojovníci všetko zničili, vyžrali a ťahali ďalej.

Niť životaKultúry sa tu striedali jedna za druhou a život v týchto miestach sa vždy podarilo obnoviť. Molpír mal zaujímavú polohu a viedli okolo neho obchodné cesty. Dlho bolo záhadou, na čom molpírski panovníci bohatli. Nález množstva závaží a praslenov svedčí o tom, že ich živilo tkanie látok.

Odtiaľ pochádza aj kultový význam žien. Tá, ktorá vedela dobre tkať, bola cennejšia. Veď aj bohyňa osudu tkala niť života. Aj v starom Grécku dávali bohatým ženám do hrobu praslen ako symbol aristokracie. Molpír mal tiež svoje vzácne ženy. Niektoré prasleny, a nielen prasleny, ale i závažia pravdepodobne slúžili aj ako amulety. Niektoré závažia boli aj idolmi.

Boháčov z Molpíru nepochovávali pri sídlisku. Vzácnych mužov a ženy vozili niekam ďalej. Obyčajných ľudkov pravdepodobne spaľovali tu. Pri pohreboch boháčov sa hojne jedlo a pilo. K násiliu, ženám a blahobytu patrí aj nejaké opojenie. Tomáš Kolon nechcel ani počuť o tom, žeby ľudia v minulosti nejako cielene chľastali.

Snažil sa mi vysvetliť, že opájanie sa nápojmi malo náboženský význam. Z dnešného pohľadu som mu to však príliš neveril. Alkoholické nápoje na území dnešného Slovenska máme doložené veľmi dávno. V čase rozkvetu Molpíru sa museli spoliehať najmä na kvasné procesy. Vtedy ešte nedestilovali. Opojné nápoje mali na priblíženie sa k bohom. Údajne v tom čase ešte nepili pre radosť, ale v niektorých prípadoch duchovne museli. :-)

autor Vladimír Kampf