O občianskom združení Naše Smolenice

Kultúrne dedičstvo má nevyčísliteľnú hodnotu pre každý národ. Tvorí jeho povedomie, rekonštruuje jeho dejiny a odkazuje na jeho podstatu. Všetci sme ho dostali ako dar. No spolu s darom i povinnosť a zodpovednosť chrániť ho a nenechať ho napospas času, ľahostajnosti a bezcitnosti. Obec Smolenice je miestom, na ktorom sa koncentruje dedičstvo historické, kultúrne, prírodné, duchovné. Osídlenie už v dávnych dobách poukazuje na atraktivitu tejto lokality.

Častokrát sa my sami staviame k našej obci chrbtom. Oblasti, ktoré si vyžadujú našu pomoc nechceme vidieť, nepoznáme ich, sú cudzie, nikoho. Pritom, aby sa veci pohli a zlepšili niekedy stačí len málo, inokedy trochu viac, ale ak sa spojíme v spoločnom cieli, veci, ktoré sa nám zdali nedosiahnuteľné, zrazu sa nám môžu javiť ako možné. OZ Naše Smolenice sa nezameriava len na kultúrno-historické dedičstvo Smoleníc, na revitalizáciu a obnovu pamiatok, no veľký záujem a dôraz kladie i na zdravé životné prostredie, sociálnu oblasť, na zábavy, osvety.

OZ Naše Smolenice spolupracuje s odborníkmi a profesionálmi v príslušných oblastiach za vedomia a podpory Obecného úradu Smolenice. Jeho cieľom je osloviť široké spektrum ľudí od rodín s deťmi, cez mládež až po seniorov, od ľudí zaujímajúcich sa o kultúru, históriu, prírodu až po najrôznejšie oblasti života. Chce, aby sa každý obyvateľ Smoleníc cítil vo svojej obci dobre, aby bol na svoj domov hrdý a aby každý návštevník Smoleníc odchádzal s pocitom, že navštívil miesto, na ktoré sa bude rád vracať.

OZ Naše Smolenice zastupuje všetkých tých obyvateľov Smoleníc, ktorým nie je osud našej obce ľahostajný a aktívne sa chcú zúčastňovať na jej zveľaďovaní, obnove a rozvoji. Ide o neziskové združenie ľudí rôznych vekových kategórií, pôsobiacich v rozmanitých sférach života, s rozličnými záujmami, no jeden záujem majú spoločný – NAŠE SMOLENICE.