Kultúrne podujatia

Vítanie jari

Kultúrno-spoločenské podujatie Vítanie jari sa v našej obci realizuje od roku 2007. Prvotná myšlienka na zorganizovanie tohto podujatia skrsla zhruba pred ôsmimi rokmi v hlave nášho rodáka a neúnavného propagátora tejto obce Jozefa Blažu (na foto), ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami.
jozef blazoAkciu uskutočňujeme v období pred Veľkou nocou na lúčke pred kostolom, čo dodáva osobitú atmosféru. Toto podujatie oslovuje širokú verejnosť. Vítanie jari je obľúbenou akciou nielen pre domácich, ale i pre ľudí z okolitých dedín, či miest. Na podujatí sa stretajú celé rodiny.
Vítanie jari patrí medzi tie kultúrno-spoločenské podujatia v našej obci, ktoré sa  usilujú o oživenie ľudových tradícií, ako sú rôzne techniky zdobenia kraslíc, pletenie šibákov, výroba píšťaliek, píšťal a fujár, či pletenie košíkov. Akcia je spojená s výstavou zvierat (kozliatka, zajace, sliepky, kohút), či kvetov. Je tu tiež možnosť zakúpiť si dané remeselné výrobky, medovinu, či rastliny.
Cieľom Vítania jari bolo a stále je pripomenúť ľuďom zvyky a tradície spojené so sviatkami Veľkej noci. Zároveň zviditeľniť šikovných ľudí, ktorí ovládajú rozličné zaujímavé remeslá. Tým sa buduje i povedomie, že v našej obci máme dobrý potenciál, len ho treba objaviť a nebáť sa ho prezentovať. Táto akcia plní i spoločensko-sociálny rozmer. Ľudia sa stretnú, porozprávajú, podelia o radosti a starosti života a tak to má byť. Nesmie chýbať ani kultúra  - vystúpenia detí, či hra na harmoniku.
Spomínanými aktivitami sa výrazne obohacuje kultúrny život obce, aktívne sa zapájajú miestni majstri a ľudoví umelci, ktorí tak majú možnosť zviditeľniť nielen seba, ale predovšetkým remeslo, ktoré sa v súčasnej pretechnizovanej dobe vytráca.
Staršia generácia si zaspomína na svoje detstvo a pre mladšiu generáciu má podujatie okrem kultúrneho aj vzdelávací charakter. Návštevníci sa môžu zoznámiť so zvykmi a tradíciami, ktoré boli pre ich rodičov, či starých rodičov prirodzenou súčasťou ich života, no v súčasnej dobe sa vytrácajú.