Hľadáme brigádnikov na výkopové práce v rámci archeologického výskumu na hradisku Molpír

Napísané: nedeľa, 26. marec 2017

Občianske združenie Naše Smolenice hľadá brigádnikov na výkopové práce v rámci archeologického výskumu na hradisku Molpír, v dňoch 27.-26.3.2017 (t.j.pondelok a utorok). Odmena 20€ na deň. V prípade záujmu, informácie na obecnom úrade alebo u p.Birošíka tel: 0903936287. Ďakujeme!

Pozvánka na Vítanie jari 2017

Napísané: piatok, 17. marec 2017

plagat vitanie jari 2017 web th

Dobrovoľnícka pomoc na Molpíri - poďakovanie

Napísané: utorok, 18. október 2016

Víkend strávený v prírode a nezištná pomoc "len tak" pre príjemný pocit z dobre vykonanej práce.
V dnešnom uponáhľanom svete sa už často nestáva, že vám niekto len tak nezištne ponúkne pomoc. My sme mali tento týždeň príjemnú skúsenosť,keď sa skupina chlapcov, tráviacich víkend na Jahodníku, rozhodla pomôcť.
Po čistení náletových drevín na hradisku sme potrebovali pozbierať konáre na hromadu, takže táto ponuka nám prišla veľmi vhod. Chlapci urobili kus poriadnej práce, úprimné poďakovanie patrí 70. zboru skautov Bizón víťazí z Bratislavy.

Projekt "Obnova historickej fontány" v 2. kole

Napísané: piatok, 20. máj 2016

baner grant2

S radosťou Vám oznamujeme, že náš projekt s názvom „Obnova historickej fontány“ bol v programe „Vy rozhodujete, my pomáhame 2016“ hodnotiacou komisiou zaradený medzi tri najlepšie v regióne! Postupuje do druhého kola, v ktorom budú o jeho podpore rozhodovať zákazníci.

Ako? Je to celkom jednoduché.

Každý zákazník, ktorý od 11. mája do 7. júna, nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane pri každom nákupe jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu v obchode Tesco projektu, ktorý chce podporiť. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur na realizáciu aktivít od júna do novembra 2016.

Ďakujeme!

Spoločne za obnovu historických pamiatok  v Smoleniciach.

Občianske združenie naše Smolenice.

Pozvánka na "Vítanie jari 2016"

Napísané: piatok, 26. február 2016

vitanie jari 2016 final thObčianske združenie Naše Smolenice Vás dňa 13. marca 2016 od 13.00 h v priestoroch Múzea Molpír v Smoleniciach (stará fara) srdečne pozýva na IX. ročník kultúrno-spoločenského podujatia Vítanie jari. Príďte si pozrieť tadičné zdobenie kraslíc, prácu s drevom, drôtom, pletenie korbáčov, výrobu fujár a veľa iného. Jarné popoludnie nám spríjemní svojim programom folklórny súbor Čerešenka zo Smoleníc. Všetci ste srdečne vítaní!

2% z dane za rok 2015

Napísané: pondelok, 18. január 2016

baner 2 percentaChceli by sme Vás informovať, že aj tento rok máte možnosť venovať 2%, resp. 3% zo zaplatenej dane za rok 2015 pre naše občianske združenie. Všetky takto poukázané prostriedky by sme chceli využiť na obnovu parku.

 

 

Ako poukázať percentá z dane pre OZ Naše Smolenice

Ak ste zamestnanec:

 1. Do 15.02.2016 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadať zamestnávateľa, o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z potvrdenia sa dá zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% zo zaplatenej dane. Výsledná suma do výšky 2 % zo zaplatenej dane sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Táto suma musí byť minimálne 3 eurá.
 4. Údaje o prijímateľovi  - OZ Naše Smolenice vpísať do tlačiva Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.
 5. Potrebné údaje:
  IČO: 42165741
  Obchodné meno (názov): OZ Naše Smolenice
  Právna forma: Občianske združenie
  Sídlo: Kukučínova 5, Smolenice PSČ 91904
 6. V prípade, že chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2%, je treba zaškrtnúť v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 7. Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručiť do 30.04.2016 na daňový úrad podľa miesta bydliska.
  Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov [PDF]
  Vyhlasenie_o_zaplateni_dane [PDF]

 

Ak ste fyzická osoba (napr. živnostník), ktorá si sama podáva daňové priznanie:

 1. Vypočítať si 2% zo zaplatenej dane. Táto suma musí byť minimálne 3 eurá.
 2. Do kolónky na poukázanie 2% zo zaplatenej dane v prospech jedného prijímateľa v daňovom priznaní pre fyzické osoby vpísať požadované údaje o prijímateľovi - OZ Naše Smolenice.
 3. Potrebné údaje:
  IČO: 42165741
  Obchodné meno (názov): OZ Naše Smolenice
  Právna forma: Občianske združenie
  Sídlo: Kukučínova 5, Smolenice PSČ 91904
 4. V prípade, že chcete prijímateľovi oznámiť, že ste mu zaslali svoje 2%, je treba zaškrtnúť aj súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručiť v lehote, ktorá je určená na podanie daňového priznania (spravidla do 31.03.2016) na daňový úrad v mieste bydliska a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

 

Ak ste právnická osoba:

 1. Vypočítať 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 8 eur.
 2. Ak právnická osoba v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane za rok 2015 (zvyčajne do 31.3.2016) nedarovala finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, ako prijímateľ), tak môže poukázať iba 1% z dane a vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% zo zaplatenej dane
 3. Do daňového priznania uviesť údaje o prijímateľovi - OZ Naše Smolenice. V daňovom priznaní pre právnické osoby - časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane.
 4. IČO: 42165741
  Obchodné meno (názov): OZ Naše Smolenice
  Právna forma: Občianske združenie
  Sídlo: Kukučínova 5, Smolenice PSČ 91904
 5. V prípade súhlasu so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) prijímateľovi alebo prijímateľom, je potrebné zaškrtnúť súhlas so zaslaním týchto údajov.
 6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručiť v lehote, určenej na podanie daňového priznania na daňový úrad podľa sídla právnickej osoby a v tomto termíne aj daň z príjmov zaplatiť.

PF 2016

Napísané: utorok, 22. december 2015

pf2016 2

Ukončenie realizácie chodníkov v parku

Napísané: sobota, 06. jún 2015

V uplynulých dňoch sa nám podarilo ukončiť realizáciu chodníkov v parku. Ešte raz by sme chceli poďakovať všetkým naším sponzorom a partnerom, ktorí prispeli k ich realizácii. Na našej webstránke (pod textom) sú zverejnené všetky faktúry s krátkym prehľadom s jednotlivými položkami uvedenými s plnými cenami, teda koľko by reálne stáli a s cenami so zľavami, ktoré nám poskytli naši sponzori a partneri.

Pred nami je ešte veľa práce, no pokračovanie obnovy parku bude závisieť predovšetkým od finančných možností. V nasledujúcom období plánujeme ošetriť stromy, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť v parku, preto prosíme zatiaľ o zvýšenú opatrnosť. Chodníky sú však plne funkčné.

Pozvánka na brigádu - 11. apríla 2015

Napísané: sobota, 04. apríl 2015

Občianske združenie Naše Smolenice Vás pozýva na ďalšiu brigádu v rámci obnovy parku v bývalom kaštieli, ktorá sa bude konať 11. 4. 2015 od 9. 00 - 13. 00 hod.

Cieľom bude vyzbierať kamene a  nahádzať ich do chodníkov. Tiež bude potrebné upraviť terén po stavebných prácach - pozbierať konáre a niektoré úseky okolo obrubníkov pozarovnávať hrabľami.

Prineste si so sebou pracovné rukavice, kto môže, aj hrable, fúrik a pod.

Tešíme sa na Vašu účasť!

CHODNÍKY V PARKU - INFORMÁCIA

Napísané: streda, 01. apríl 2015

Radi by sme vás v krátkosti oboznámili o aktuálnom stave obnovy parku v bývalom kaštieli. Ako sme už informovali, obec Smolenice prispela na konci roka 2014 sumou 10 000 € na realizáciu komunikácií a odvoz odpadu z brigády z minulého roka. Túto etapu čoskoro ukončíme aj za pomoci našich partnerov, ktorí nám poskytli nemalé zľavy, inak by výstavba chodníkov v tejto sume nebola možná a touto cestou im ešte raz ďakujeme. (Všetky faktúry budú priebežne zverejňované na našej webstránke.)

Oznam

Napísané: štvrtok, 26. marec 2015

Občianske združenie Naše Smolenice oznamuje, že v rámci Revitalizácie hradiska  na Molpíri bude prebiehať do konca marca výrub náletových drevín . V dôsledku týchto prác žiadame o zvýšenú opatrnosť návštevníkov  hradiska a jeho okolia.  

Revitalizácia hradiska sa realizuje so súhlasom Krajského úradu životného prostredia v Trnave, Chránená krajinná oblasť (CHKO) Malé Karpaty, Krajského pamiatkového úradu  v Trnave a Obecného úradu Smolenice.

Realizácia chodníkov v parku [foto]

Napísané: utorok, 25. november 2014

Na stránky sme pridali zopár fotiek, ako pokročila výstavba komunikácií v parku. Situáciu nám momentálne komplikuje počasie, ale pokračovať sa bude hneď, ako to bude možné. Po ukončení chodníkov plánujeme zorganizovať ďalšiu brigádu, kedy by sme upravili terén po stavebných prácach. Následne plánujeme uzatvoriť park pletivom a obnovu múru, podľa finančných možností.

Napriek opätovnému vyčisteniu parku a snahe mnohých občanov Smoleníc, ktorým záleží na krajšom prostredí, sa tu vyskytli nové odpadky. Prosíme všetkých, ktorí uvidia niekoho "zakladať" v parku novú čiernu skládku, aby ho slušne upozornili, park bude pre nás všetkých.

Fotogalériu si môžete pozrieť tu »

Poďakovanie za účasť na brigáde v parku

Napísané: nedeľa, 23. november 2014

Vďaka všetkým, ktorí obetovali svoj voľný čas, prejavili záujem a prišli urobiť niečo pre to, aby sme sa všetci v Smoleniciach lepšie cítili!